พอตไฟฟ้า เครื่องมือการสูบไอที่มีกำลังการค้าขายกันสูงในขณะนี้ เป็นอุปกรณ์ที่มีการค้นหา และถูกเลือกใช้งานสูง แต่ในทางตรงกันข้ามพอตไฟฟ้ากับเป็นเครื่องมือการสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีข้อมูลและการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้งาน ของมันไว้น้อยมาก ๆ เว้นแต่คุณลักษณะที่แบรนด์ผู้ผลิตแปะ หรือกล่าวเอาไว้หน้าบรรจุภัณฑ์ ในคู่มือและสื่อโฆษณาแล้วนั้น พอตไฟฟ้าก็ยังมีข้อมูลที่จะประกอบการตัดสินใจในเลือกใช้งาน หรือผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานเอาไว้น้อยมาก ๆ ซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพอตไฟฟ้าเบื้องต้นมาตอบข้อสงสัยที่ทุกคนควรต้องรู้กัน

พอตไฟฟ้า คืออะไร

พอตไฟฟ้าคือเครื่องมือสำหรับสูบรูปแบบหนึ่ง มีระบบการทำงานงาน 2 ระบบ แบ่งเป็นระบบเปิดและระบบปิด  เป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนแปลงกลิ่นหรือรสชาติในการสูบได้ โดยมีน้ำยาหรือสารระเหย เป็นส่วนประกอบแยกจากพอตไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนแปลงน้ำยาหรือสารระเหยให้เป็นไอผ่านการทำความร้อนจากคอยล์ หรือขดลวด

พอตไฟฟ้าระบบเปิด

พอตไฟฟ้าระบบเปิด เป็นพอตไฟฟ้าที่สามารถเปลี่ยน เติม น้ำยาได้ด้วยตัวเอง ผู้สูบสามารถแต่งกลิ่น เลือกระดับนิโคติน ไปจนถึงผู้สูบสามารถกำหนดความแรงของกำลังไฟฟ้าในการสูบได้ตามความต้องการของผู้สูบ เพราะพอตไฟฟ้าระบบเปิดมีตัวเลือกด้านกลิ่นหรือรสชาติที่หลากหลาย และมีกำลังไฟที่สูง

พอตไฟฟ้าระบบปิด

พอตไฟฟ้าระบบปิด เป็นพอตไฟฟ้าที่มีน้ำยาเติมเอาไว้ล่วงหน้าพร้อมให้ผู้สูบใช้งาน ไม่สามารถเปลี่ยนหรือถอดแบตเตอรี่ออกมาได้ด้วยตนเอง เป็นพอตไฟฟ้าขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการพกพาและเป็นพอตไฟฟ้าที่มีผู้ใช้มากที่สุด ณ เวลานี้ ดังนั้นพอตไฟฟ้าระบบปิดเลยมีตัวเลือกสินค้ามากกว่า ไม่ว่าจะเป็น Relx, Kardinal Stick หรือ INFY ซึ่งในแต่ละแบรนด์ก็ยังจะมีตัวเลือกรุ่นให้เลือกไปอีก เช่น Relx Infinity, Kardinal Stick Kurve Device หรือ INFY Series Pod นอกจากนั้นพอตไฟฟ้าระบบปิดแบบทั่วไปที่เราได้เห็นแล้ว ยังมีพอตไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง อย่าง KS QUIK, Relx Bar หรือ Jues 10K ที่เป็นพอตไฟฟ้าระบบปิดที่กำลังเป็นที่นิยมอีกหนึ่งตัว ซึ่งความแตกต่างของพอตไฟฟ้าระบบปิดทั้ง 2 ระบบนั้น ก็คือ พอตไฟฟ้าใช้แล้วทิ้ง เป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมกลิ่นพร้อมแบตเตอรี่ ไม่สามารถเปลี่ยนกลิ่นหรือน้ำยาได้

ทำไมคนถึงเลือกสูบพอตไฟฟ้า

การออกแบบของสิ่ง สิ่งหนึ่งออกมานั้น ต้องมีประโยชน์และคุณค่าในตัวของมัน พอตไฟฟ้าก็เหมือนกับสินค้าอื่น ๆ  เดิมทีพอตไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ช่วยสูบไอทางการแพทย์ แต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่าน มีนักคิดค้นนำอุปกรณ์นั้นมาคิดค้นและสานต่อ จึงเกิดเป็นพอตไฟฟ้าที่เราพบเห็นในปัจจุบัน ที่ช่วยให้ผู้สูบลด เลิกจากการสูบบุหรี่แบบมวน หลีกเลี่ยงผลกระทบหลังจากการใช้บุหรี่มวนของผู้สูบ และผลกระทบจากควันมือสองของผู้คนรอบข้าง เพราะพอตไฟฟ้าเป็นเครื่องมือการสูบในรูปแบบของไอน้ำโดยการเปลี่ยนของเหลวให้เป็นไอระเหย ทำให้ผลกระทบของที่มีต่อตัวผู้สูบและคนรอบข้างนั้นมีน้อยลง แถมการเลือกใช้พอตไฟฟ้ายังมีข้อดีที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ ผู้สูบจะไม่มีกลิ่นใบยาสูบติดตัว เพราะพอตไฟฟ้าได้ลดทอนสิ่งเหล่านั้นออกไปเป็นกลิ่นผลไม้ กลิ่นขนมหวานหรือกลิ่นเครื่องดื่มแทน และยังสามารถเลือกระดับนิโคตินได้ ทำให้คุณสามารถจำกัดระดับนิโคตินที่ต้องรับในแต่ละวันได้ และพอตไฟฟ้ายังเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกต่อการพกพา สะดวกต่อการใช้งาน และสะดวกต่อเงินในกระเป๋าของคุณเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับการสูบบุหรี่แบบมวนในระยะยาวแล้ว พอตไฟฟ้านั้นมีราคาถูกกว่ามาก